4 7 7 7 7 7 7 7
Jakie były nasze początki?

Historia spółdzielni

Data założenia: 25 lutego 1985r. Datę przyjęto zgodnie z wpisem do rejestru sądowego. Spółdzielnia Mieszkaniowa ”DOM” powstała z połączenia: Spółdzielni Mieszkaniowej ”DOM” i Spółdzielni Mieszkaniowej ”LAMPEGO”. Po połączeniu przyjęto nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa ”LAMPEGO”. Dnia 30 czerwca 1994r. Walne Zgromadzenie zmieniła nazwę Spółdzielni z „LAMPEGO” na ”DOM”.
Co nas wyróżnia?

Nasze zasoby

BUDYNKÓW

6

MIESZKAŃ

191

GARAŻY

9

Ogłoszenia

30.08.2023

Informacja Prezesa Zarządu z Obrad Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 19.06.2023r.

29.05.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa “DOM” w Toruniu zawiadamia w dniu 19 czerwca 2023 odbędzie się Walne Zgromadzenie.

23.12.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa “DOM” pragnie poinformować, że została oddana do użytku nowa strona internetowa spółdzielni. Zapraszamy do częstszych odwiedzin!